Genealogie familie van de Bilt

Même pas de nom échouer, c’est tout à mourir.


In het geheel geen naam nalaten, dat is pas volledig sterven.


Jean Racine  (1639 – 1699)

 

welkom

Als scholier had ik in het begin jaren 70 al het idee om een genealogie van de familie Van de Bilt te beginnen. Ik heb toen dagen in het archief aan de Alexander Numankade in Utrecht doorgebracht om in de registers naar zoveel mogelijk Van de Bilt-en te zoeken en die te combineren.               

Een genealogie is een overzicht waarin alle nakomelingen van een bepaald persoon, langs mannelijke lijn, in kaart wordt gebracht. Dochters en hun evenuele partners worden vermeld, maar de kinderen hiervan niet. Getrouwde vrouwen die de naam van de Bilt behouden (zoals het bij mijn jongste dochter het geval is) worden wel verder genoemd.

Door verhuizing naar het buitenland zijn deze activiteiten toen tot stilstand gekomen totdat in 2013 het genealogievirus weer uitbrak.

Het plan was oorspronkelijk om de genealogie van mijn stamvader (Jacob) te onderzoeken, maar door het groot aantal gevonden namen heb ik nu diverse reeksen aangelegd.De verschillende stamvaders kan men links in het menu aanklikken.Na een korte inleiding is er onderaan een link waar de desbetreffende genealogie wordt geopend.Met de vier pijlen links boven of verschuiven met ingedrukte linker muisknop kan men deze dan bekijken.

Zoeken gaat via " Search " - rechts bovenaan ( ook pas na het openen van de genealogie).               Neem bij voorkeur uw (over)grootvader.De jongere generaties worden meestal nog niet vermeld. Typ de voorna(a)m(en) in. Let er wel op dat namen op verschillende manieren kunnen voorkomen. Probeer verschillende variaties.                                                       

Zoeken op datum: geef een geboorte-, trouw- of sterfdatum als volgt aan: dd.mm.jjjj                             Heeft U niets gevonden probeer dan de genealogie van een andere stamvader.

Staat u of de door u gezochte persoon niet op de website?  

Dit is toch een reden om naar de "aanvullingen" te gaan en daar uw steentje bij te dragen aan onze gemeenschappelijke genealogie! Wilt u zelf niet genoemd worden is dit geen probleem. De gegevens van overleden familieleden brengen ons ook een stapje verder! 

Voor de grafische vormgeving had ik vanaf het begin een bepaald idee in mijn hoofd, wat echter niet zo eenvoudig was om te realiseren. Er moest een eigen programma worden geschreven om het huidige resultaat te krijgen. De website is al enkele maanden online en wordt regelmatig bekeken (volgens de statistiek).Omdat de genealogie van Jacob relatief groot is wordt deze door Apple Safari niet goed weergegeven en is deze browser niet echt geschikt.

De reeksen zijn zeker niet compleet en foutloos. Op dit moment is het een begin en ik ben druk bezig meer gegevens te zoeken en verzamelen.

De website dient als informatie maar is ook bedoeld om reacties te krijgen van de betreffende families en andere bezoekers.Omdat vanaf 1900 - 1920 persoonlijke gegevens niet meer openbaar worden vrijgegeven is er weinig bekend over de laatste 4-5 generaties.

Om de diverse families zoveel mogelijk compleet te maken heb ik de kennis en hulp en aanvullende gegevens van u nodig. Onze achterachterkleinkinderen zullen ons hiervoor misschien danken.......

Lezers die gegevens en/of foto's ter beschikking willen stellen, fouten kunnen corrigeren of bezwaar hebben tegen geplaatste namen kunnen contact opnemen met:

genealogievandebiltatgmail.com (kopieer het adres en maak van at een @)

 

Let op: www.genealogievandebilt.nl  is niet identiek met genealogie van de Bilt / Facebook