Genealogie familie van de Bilt

Jan Aertsen

De geschiedenis van de Familie Vanderbilt in Amerika wordt graag begonnen met Cornelius Vanderbilt, die als één van de rijkste mannen van die tijd wordt beschouwd.

Zijn bet-betovergrootvader is echter de Amerikaanse stamvader.

Dit was Jan Aerts(en) of Aertszoon van de Bilt, volgens velen een boer uit het dorp De Bilt. Anderen beweren dat hij uit Utrecht of zelfs uit Friesland (Het Bildt) kwam.

Na enig zoeken en combineren vond ik in het doopregister van de Jacobikerk in Utrecht gedateerd op 22 februari 1626 volgende aantekening, waar ik vanuit ga dat dit de tot nu toe onbekende doopdatum van Jan Aerts van de Bilt is!

(Bron: Archief Nederlandse hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad  -  Het Utrechts Archief)

Jan soon van Aert Aertss ende Maeijghen zijn huijsfr.(ouw) woonende aen de Bilt 

 

Er wordt vermeld dat Jan Aertse als 14-jarige in juni 1640 vanuit Texel met het schip “de Waterhondt“ naar Amerika is vertrokken, waar hij in oktober van hetzelfde jaar in Nieuw Amsterdam aankomt. Op de passagierslijst is Jan Aertse echter niet te vinden, maar het is aan te nemen dat dit klopt.

Op 6 februari 1650 trouwt Jan Aertse met Anneke Hendricks in de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Nieuw Amsterdam. Met dit huwelijk begint de beroemde dynastie Vanderbilt in Amerika.

Een tweede huwelijk volgde rond 1655-1660 met Divertje Cornelis.

Op 10 december 1681 trouwde Jan Aertse voor de derde keer en wel met Magdalena van Swol.

Jan Aertse stierf op 2 februari 1705 in Bergen,New Jersey.

Onderstaand de "hand-tekening" van Jan Aertse: hij ondertekende met een figuurtje wat doet denken aan een raamkozijn met vier ruiten.

In hoever deze tak van de familie van der Bilt met anderen in verbinding kan worden gebracht? Misschien wordt er nog een link gevonden.

Een DNA onderzoek zou misschien een oplossing zijn…….

 

                                                                                   Jan Aerts sign

                                                                               

According to many the history of the Vanderbilt family in America starts with Cornelius Vanderbilt who is considered to have been one of the richest men in the country at that time.

However, his great-grandfather is the progenitor of this American family line.

This was Jan Aerts(en) or Jan Aertszoon van de Bilt.

He was a farmer from the village of De Bilt while others claim he was from Utrecht and some say he came from Friesland (Het Bildt).

After some research, I found the following notation dated February 22,1626 in the baptismal register of the Jacobi Church in Utrecht and I am fairly confident that this is the hithert unknown baptism date of Jan Aerts van de Bilt!

 

Source: Archief Nederlandse hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad  -  Het Utrechts Archief)

Jan soon van Aert Aertss ende Maeijghen zijn huijsfr.(ouw) woonende aen de Bilt

Jan son of Aert Aertss and Maeijghen his housewife living to de Bilt

 

It is reported that – at the age of 14 – Jan Aertse left Texel for America on board the ship “de Waterhondt” in June 1640 and arrived in New Amsterdam in October of the same year.

Jan Aertse is not mentioned on the waybill but it can be assumed that this is true.

Jan Aertse married Anneke Hendricks in the Dutch Reformed Church of New Amsterdam on February 6, 1650.                             This wedding marks the beginning of the famous Vanderbilt dynasty in America.

A second marriage followed around 1655-1660 with Divertje Cornelis.                                                                                       He married his third wife, Magdalena van Swol, on December 10, 1681.

Jan Aertse died on February 2, 1705 in Bergen, New Jersey.

Above you can see the signature of Jan Aertse: he signed his name with a mark.This mark resembles a window sash with four panes of glass.

How closely is this branch of the van de Bilt family connected? Maybe, we can find a link.

DNA testing might be a solution…

 

 

                                                Jacobikerk

Jacobikerk - Utrecht

Jacobi Church - Utrecht