Genealogie familie van de Bilt

Aanvullingen

Wilt u ook één of meerdere familiena(a)m(en) aan deze site toevoegen? 

Van alle personen (m/v) die Van de(r) Bilt of Van de(r) Bildt heten kunnen de volgende gegevens opgenomen worden (indien van toepassing):

  • volledige naam (volgens de burgerlijke stand)
  • datum en plaats van geboorte/overlijden
  • datum en plaats van huwelijk c.q. samenwoning contract /scheiding
  • naam, geboortedatum en event. sterfdatum van de partner
  • kinderen en echtgenoten
  • eventuele historische foto’s

Volgens het familierecht kunnen kinderen ook de familienaam van de moeder krijgen. Dat betekent dat ook de kinderen van vrouwelijke Van de(r) Bil(d)t-en opgenomen worden indien ze deze familienaam hebben.

Ga verder naar het aanmeldingsformulier om een familielid te vermelden.

In het vak "Kind(eren)" kunt u ook nog uw email adres meesturen.Dit is alleen bedoeld als ik nog een vraag heb. Het adres wordt NIET gepubliceerd.

Aanvullingen